Presentación da Peza do Mes

07/04/2015 | actividades
biblia

O mércores, 8 de abril, ás 20.00 h. terá lugar a presentación da Peza do mes: “BIBLIA SACRA. SÉCULO XVI”, na sala da exposición “Escolma de Escultura” en San Francisco (Ourense).

A explicación correrá a cargo de Justo Carnicero Méndez-Aguirre.

Entrada libre.

Biblia Sacra. Século XVI

31/03/2015 | 2015 | peza do mes
2015_04_01

A palabra biblia provén do grego βιβλίων, que significa libro. Ademais, e isto é importante, o valor dunha obra, sobre todo no mundo globalizado e plurilingüe no que nos atopamos, vese no seu número de traducións, e esta obra é a máis traducida. Hai múltiples razóns: como libro de historia, de oración ou de poesía de meditación (salmos). É dicir, moitas facianas para un só libro.

A Biblia do Museo Arqueolóxico obxecto deste traballo, é dunha edición de Lion de 1581, que nos mostra a gran tradición editorial no país galo e a importancia do mercado internacional do libro do século XVI. O impresor Guillaume Rouillé estaba casado dende 1542, con Magdalena de Portonaris (da familia que posuía a Compañía de Libreiros de Salamanca), o que facilita a chegada a esta cidade do libro galo. Con Rouillé, instalouse Pierre Escrich, gravador e tallista parisiense, que traballara con Bernard Salomon en Lion, cidade libre e tolerante. Salomon fixo Quadrins historiques de la Bible, ilustracións que acompañan ao texto. En total hai 269 para o Antigo Testamento e 175 para o Novo, todas xilografías. O texto vai a dúas columnas, con notas marxinais, belas cabeceiras e iniciais xilografiadas. A portada leva dous atlantes e o título en gofrado. O exemplar está incompleto, xa que lle faltan algúns gravados, ao igual que ao groso das conservadas en España, debido á obra da Inquisición. Conta, este exemplar cunhas notas manuscritas.

É, pois, un elo singular, dentro da historia do libro, esta Biblia de 1581, que dende Lion nos leva a Nantes, Medina do Campo, Salamanca e Ourense, poñendo en contacto os temas das Compañías de Libreiros, relacións comerciais, de impresores, transportistas, libreiros…e ao final de lectores e as súas lecturas do século XVI.

Presentación da Peza do Mes

16/03/2015 | actividades
2015_03_01

O mércores, 18 de marzo, ás 20.00 h. terá lugar a presentación da Peza do mes: “ACUBILLO MONETARIO DE MONTE REGO“, na sala da exposición “Escolma de Escultura” en San Francisco (Ourense).

A explicación correrá a cargo de Purificación Rodríguez García e Francisco Fariña Busto.

Entrada libre.

Concerto de Ensemble Peregrina

11/03/2015 | actividades
ensemble_peregrina_bio

O Concello de Ourense, organizador do Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso escolle lugares emblemáticos da nosa cidade para ofrecer os seus concertos.

O Museo Arqueolóxico é o espazo no que se desenvolverá, o mércores 11 de marzo ás 20.30h, e con entrada libre, o concerto do dúo vocal e instrumental ENSEMBLE PEREGRINA (Suiza).

Fundado en Basel en 1997 pola cantante e musicóloga polaca Agnieszka Budzińska-Bennett, Ensemble Peregrina investiga e interpreta música sacra e profana dos séculos XII, XIII e XIV. O repertorio céntrase principalmente nas polifonías temperás e monodias da escola de Notre Dame e da nova cantica aquitana. O nome Peregrina fai alusión á transmisión de música e ideas que se produciu en Europa durante a Idade Media, pero tamén á traxectoria persoal dos seus cantantes, que se unen e buscan o equilibrio entre as súas diferentes culturas emulando a converxencia das distintas orixes da propia música que interpretan. As interpretacións e estilo baséanse en fontes e tratados da época, pero tamén no que achegan os máis recentes estudos históricos e musicolóxicos. Peregrina tocou en numerosos festivais de toda Europa e Estados Unidos e os seus concertos son retransmitidos habitualmente en emisoras como Schweizer Radio DRS 2, Deutschlandfunk ou a BBC. Na actualidade Agnieszka é profesora de historia e canto gregoriano na Musikhochschule Trossingen de Alemaña e Hanna é investigadora no Institute for Computer Music and Sound Technology da Universidade de Zürich en Suíza.

Máis información do VIII Festival Internacional de Música de Ourense Pórtico do Paraíso 

Con motivo do concerto, a presentación da PEZA DO MES de marzo: “Acubillo monetario de Monte Rego” aprázase ó mércores día 18 de marzo.

Acubillo monetario de Monte Rego

01/03/2015 | 2015 | peza do mes
acubillo monetario

Un acubillo é un conxunto de pezas reunidas de xeito intencionado que foron escondidas polo seu dono e nunca as recuperaría, chegando así ata a nós. Este tipo de conxuntos poden ser de distintos tamaños e composicións, orixinados por motivos de aforro ou dunha tesaurizacion e agóchanse nun momento de perigo, inestabilidade, crise social ou por outras situacións. Coa presenza da moeda dende a chegada dos romanos, os acubillos están compostos unicamente por series monetarias ou acompañadas con xoias, e indican a posición social dos seus propietarios proporcionando unha información fundamental para a arqueoloxía e a numismática.

O acubillo de Monte Rego procede dun achado na parroquia de San Pedro de Cudeiro, entre as de Sartédigos e Vilar de Astrés, no antigo camiño real de Ourense a Santiago de Compostela. Esta localización relacionaríase co tránsito de xentes e tamén cunha poboación situada ao pé do camiño, nun lugar de paso, onde habería un desenvolvemento comercial e unha maior monetarización.

Está composto por un peto con moedas, das que se conservan cento corenta e nove cunha cronoloxía que abrangue dende finais do século XII ata a segunda metade do século XIV.

← entradas máis antigas