Presentación da Peza do Mes

04/11/2014 | actividades | destacado
Fotograf’a hist—rica

O mércores, 12 de novembro, ás 20:00 h terá lugar a presentación da Peza do mes: FOTOGRAFÍA: XARDÍN DO POSÍO, na sala da exposición “Escolma de Escultura” en San Francisco (Ourense). A explicación correrá a cargo de Vicente Rodríguez Gracia.

Entrada libre.

Fotografía: Xardín do Posío

03/11/2014 | 2014 | peza do mes
Fotograf’a hist—rica

Da peza do mes, positivo sobre papel «Valca» de 18,5 x 11,5 cm, con marxe branca de 1 mm, reproducindo a fonte de El Bosque no Xardín do Posío, descoñecemos a data exacta de ingreso no Museo, así como o seu doador e mesmo a data na que foi tomada. Polo tipo de vexetación, indumentaria do neno que se asoma ao peitoril da fonte e data do seu traslado calculamos a súa toma entre 1950 e 1968.

Só está clara a súa autoría: «A. Pacheco» (sinatura no ángulo superior dereito).

O autor da nosa fotografía é Julio Augusto Bautista Pacheco, que traballa en Alba dende 1925, sobre todo como retocador. Os seus amigos eran Cimadevila, Lorenzo, Carlos Velo e Xocas, reuníndose con frecuencia na rúa da Paz nº 30, xurdindo numerosos proxectos, mesmo cinematográficos.

Exposición do Museo Arqueolóxico P. de Ourense

16/10/2014 | destacado | exposicións
cartaz_web

A exposición “O Padre Feijoo. Cidadán libre da República Literaria” inaugurouse o luns, 13 de setembro na sala de exposicións do Centro Social Afundación (Praza Maior, 4).

 

Horario da exposición:

de luns a venres de 17.30 a 20.30 h

sábados, domingos e festivos: de 12.00 a 14.00 h e de 17.30 a 20.30 h

Entrada de balde.

 

Coa finalidade de difundir, achegar e facilitar o acceso do público á exposición do Padre Feijoo, ofrecénse visitas guiadas para as persoas que previamente realicen a reserva. Ademáis, a exposición conta cun programa didáctico orientado ás diferentes idades escolares.

Acceso á web de Afundacion para obter máis información ou realizar reservas

 

(more…)

O Padre Feijoo. Cidadán libre da República Literaria

cuberta_PFeijoo

O Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense publica o Catálogo da Exposición: “O Padre Feijoo. Cidadán libre da República Literaria“, que con motivo do 250º aniversario do seu pasamento quere recordar e revalorizar a vida e obra deste ourensán universal.

Ademáis dos datos biográficos e a obra do escritor, estúdiase a visión da súa imaxe desde o punto de vista iconográfico e a recuperación da súa figura feita no último cuarto do século XIX, impulsada sobre todo polo rexionalismo galego, ao entender, igual que Feijoo, que o desenvolvemento e rexeneración do país tiñan que ir da man da cultura e da educación.

Reconstrución 3D. Patio románico do Museo

13/10/2014 | xeral
2014_08

As actuais técnicas de reconstrución en 3D permítennos ofrecer unha imaxe da evolución histórica do antigo Pazo do Bispo de Ourense, Monumento Histórico Artístico desde 1931 e sede principal do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense desde 1951, e efectuar unha correcta interpretación da arquitectura deste edificio.

O pazo edificouse á beira da igrexa de Santa María –levantada en 1088, no bispado de Ederonio– e da torre Beati Martini –tamén daquel período– constituíndo así o primitivo núcleo románico, e foi construído no século XII –bispado de D. Diego Velasco (1110-1132)– cunha planta de dúas ás en “L”, como o seu coetáneo o Palacio Real de Pamplona hoxe Archivo General de Navarra, deixando entre elas un amplo patio aberto. Este singular conxunto palaciano foi coñecido na documentación medieval como paaços, torres et curral do bispo d’Ourens.

Na planta baixa da fachada oeste (dereita da fotografía) localizábase o arco monumental de entrada –enmascarado polas reformas dos séculos XVII e XVIII– e ambas fachadas quedaban conformadas por arcadas de columnas pareadas separadas por piares; estas columnas asentábanse sobre bases de perfil xeométrico e contaban con capiteis vexetais –con paralelos na Catedral de Ourense– sobre os que se apean arcos de medio punto. No primeiro piso das dúas fachadas que dan ao patio había seis xanelas con parteluz e arco de descarga con rosca de bólas; o edificio rematábase cunha cornixa voada sobre canzorros de tipo xeométrico.

O feito de que se conserven as paredes do pazo desde os cimentos ata a parte superior fai que sexa un dos escasos exemplos de arquitectura civil románica conservados en España. Aquel patio aberto é hoxe un espazo interior e máis pequeno, ao aire libre, do edificio actual, e o seu aspecto orixinal quedou encuberto polas numerosas reformas e adicións góticas, renacentistas, barrocas e mesmo contemporáneas.

Ver vídeo en 3D:

Evolución histórica d edificio del Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

Publicacións:

FARIÑA BUSTO, Francisco: Pazos, torres e curral do Bispo de Ourense. Anexos do Boletín Avriense, 19. Grupo Marcelo Macías, 1994.

FARIÑA BUSTO, Francisco; XUSTO RODRÍGUEZ, Manuel: Catálogo. Ourense. A Cidade, da orixe ao século XVI. Catálogo da exposición. Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, 2008.

AA. VV.: Estudos. Ourense. A Cidade, da orixe ao século XVI. Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, 2010.

← entradas máis antigas