Próximamente…

30/11/2022 | destacado | exposicións
Plastica_Castrexa01

Fotografía antiga das termas da Chavasqueira

02/11/2022 | 2022 | peza do mes
Fotograf’a antiga das termas da Chavasqueira

A fotografía móstranos o río Miño no seu encadramento montañoso tomada desde a beira dereita preto do afloramento da Chavasqueira prope a capital. Obsérvanse pequenas charcas formadas na desembocadura das augas termais e un grupo de persoas que as aproveitan.

A data da fotografía pódese precisar no primeiro lustro dos anos 50 do pasado século, xa que a construción máis destacable no monte do fondo é o Seminario Maior (comezado a construír polo bispo Blanco Nájera en 1950 e rematado e inaugurado polo bispo Temiño Sáiz en 1953).

Esta fotografía, depositada na colección do Museo Arqueolóxico, está acompañada doutras tres tomas: unha que destaca pola fileira de bañistas envoltos en mantas, toallas e albornoces, e outras dúas que retratan o templete, dentro do cal se producía o afloramento termal.

Colección SEGA (Serigrafías de Arte)

03/10/2022 | 2022 | peza do mes
10_2022_p

A comezos dos anos setenta Álvaro Álvarez Blázquez, xunto co pintor Virxilio Fernández Cañedo, pon en marcha unha iniciativa pioneira e de grande interese: a produción de obra serigráfica a partir dos orixinais, realizados exclusivamente con esa finalidade, por un nutrido grupo de pintores galegos, como medio de popularización da súa obra a través de exposicións colectivas, así como a súa distribución e venda por medio de salas de arte, como en Ourense, por exemplo, Souto. As estampas vendíanse entre oitocentas e pouco máis de mil pesetas. En palabras do propio Álvarez Blázquez, tratábase de «ofrecer ao público unhas [...] reproducións feitas coa absoluta fidelidade conseguida polo procedemento serigráfico, que exixe, como regra de ouro, a caricia da man, o amor e a paciencia das nobres artes de antano».

Xornada: Museos sociais

03/10/2022 | actividades
redes 1 gal - Copia

Vidro millefiori da Cibdá galaico-romana de Armea

02/09/2022 | 2022 | peza do mes
Vidro Millefiori da Cibd‡ galico-romana de Armea

A peza que presentamos é un fragmento de fondo realizado coa técnica millefiori, parte da colección de vidros mosaico recollidos na Cibdá galaico-romana de Armea (Santa Mariña de Augas Santas, Allariz, Ourense). Dentro do rico conxunto de materiais mobles aparecidos no xacemento, destaca o grupo de obxectos fabricados en vidro, non soamente pola súa cantidade, senón tamén pola súa diversidade. Identificáronse botellas, cuncos e pratos, feitos con diferentes técnicas (incluíndo os fragmentos millefiori), pero tamén contas de colar (oculadas, de melón ou discoides) ou fragmentos de ventá, xunto con escouras e outros restos.

← entradas máis antigas