Conxunto arqueolóxico-natural de Santomé

01/08/2019 | xeral
2019_08

Despois de intensas campañas de escavacións realizadas nas décadas dos oitenta e noventa, e conscientes dos valores patrimoniais que encerra o xacemento, a partir do ano 2000, por medio de proxectos de posta en valor sociocultural, empréndense toda unha serie de accións tendentes a facelo accesible ao público tanto desde o punto de vista físico como para o consumo sociocultural e apreciación dos valores arqueolóxicos e naturais.

As diferentes intervencións encamiñadas a rendibilidade sociocultural concretáronse tanto en actuacións de musealización in situ, por medio da creación de rutas, paneis informativos, punto de información, como na publicación de material divulgativo, guías, folletos, vídeos, etc. Pois ben con esta exposición, pretendemos dar un novo impulso que axude ao mellor coñecemento e comprensión deste importante enclave para entender a romanización do NW Peninsular.

A mostra, cun discurso atractivo e cercano, estruturase en diversos apartados de carácter temático, nos que por medio dos restos materiais recuperados nas escavacións, ilústranse os diferentes aspectos da vida cotiá, ao tempo que permite ao visitante contemplar a beleza e interese das pezas exhibidas, que dan idea dos importantes vínculos e conexións que Santomé mantén con outros territorios ao logo dun período tan dilatado de tempo de cinco séculos.

Conxunto arqueolóxico-natural de Santomé

03/07/2019 | xeral
2019_07

Co obxectivo de afondar no coñecemento deste importante xacemento, nos últimos dous meses Santomé coñeceu unha nova intervención arqueolóxica, neste caso centrada na ladeira do castro no seu sector sueste, deixando escavada unha superficie de 475 m2 na que queda integrada unha gabia de sondaxe xa efectuada en 1990. Esta intervención non só vai permitir comprender mellor a etapa castrexa, senón que tamén amplía a área para visita.

A área escavada presenta unha gran complexidade a nivel de estruturas -tendo en conta as numerosas superposicións documentadas e que a maioría das estancias se viron afectadas polos deslizamentos propios dunha ladeira con pendente pronunciada – ao tempo que unha rica cultura material que contribúe a enriquecer o xa coñecido dinamismo que Santomé presenta no marco da romanización do noroeste peninsular.

Presentación da Peza do mes

10/06/2019 | actividades
00_19

O mércores 12 de xuño ás 20.00 h na sala da exposición “Escolma de Escultura” en San Francisco (Ourense) terá lugar a presentación da Peza do mes de xuño de 2019: ”FÍBULA CON ESMALTE”.

A explicación correrá a cargo de Ana Mª Veiga Romero.

Entrada libre.

Fíbula con esmalte

03/06/2019 | 2019 | peza do mes
Fotograf’a de F’bula con esmalte

A palabra latina fibula define un obxecto metálico que serve para unir dúas pezas dun tecido o suficientemente brando como para que poida penetrar unha agulla aseguradora. O tipo xeral de fíbulas nas que aparecen representadas figuras de animais, foron clasificadas por Michel Feugère como 29a e, dentro destas, a peza que presentamos corresponde á variante 23. É un galináceo ou pavón, de pé á dereita, na que se diferencian con claridade todos os riscos anatómicos. Está fabricada a molde e decorada nas ás con pequenas manchas de esmalte en cor azul e incrustacións vítreas en cor verde e vermello, e de cor verde e negro antracita, na cola.

Estas fíbulas, bastante comúns nos museos e coleccións particulares, son raras nas escavacións, polo que a peza adquire un gran valor testemuñal como fósil director. Apareceu durante os traballos arqueolóxicos dirixidos por Celso Rodríguez en 1996, no soar da antiga pista deportiva do Instituto Otero Pedrayo, coñecido tamén como Pompeo, asociada a estruturas alto imperiais e a unha cunca de terra sigillata hispánica Drag. 35, cunha cronoloxía de mediados do século II d. C.

DIM 2019: Sesión vermú + concerto de Blues do País no Museo Arqueolóxico

16/05/2019 | actividades
dim2018
← entradas máis antigas