Actas das I Xornadas Olga Gallego de Arquivos. Transparencia “versus” corrupción: os arquivos e a democracia

Anexo 36

Presentación da Peza do Mes

10/10/2016 | actividades | destacado
2016_10_02 - copia

O mércores, 19 de outubro, ás 20.00 h. terá lugar a presentación da Peza do mes: “A OFRENDA FUNDACIONAL DO TÚMULO M5 DE OUTEIRO DE CAVALADRE (MUÍÑOS, OURENSE)”, na sala da exposición “Escolma de Escultura” en San Francisco (Ourense).

A explicación correrá a cargo de José María Eguileta Franco.

Entrada libre.

A ofrenda fundacional do túmulo M5 de Outeiro de Cavaladre (Muíños, Ourense)

30/09/2016 | 2016 | peza do mes
Fotograf’a de dous recipientes cer‡micos atopados na necr—pole m

A necrópole megalítica «Outeiro de Cavaladre» localízase nas terras centrais do val do Salas, concello de Muíños e provincia de Ourense. Estes catorce monumentos forman parte dun nutrido conxunto de sartegos megalíticos erixidos moi cerca do leito do río. Non lonxe de Outeiro de Cavaladre esténdense as de «Veiga de Maus de Salas» e «Veiga de Requiás», que superan o medio centenar de monumentos se temos en conta os que poden permanecer somerxidos baixo as augas do encoro ou outros emprazamentos illados que comunican o val cos cumios e divisorias de augas próximas. A maioría foron descubertos no decurso das prospeccións arqueolóxicas paralelas ás escavacións dentro do proxecto de investigación «O concello de Muíños e o seu marco arqueoxeográfico» (1989-1994).

En canto ás pezas arqueolóxicas atopadas no decurso da escavación, salientamos dous micrólitos (un trapecio asimétrico e un segmento de círculo ancho), unha lasca microlítica isósceles con vértice redondeado, once puntas de frecha de seixo e base triangular, varias lascas de cuarcita, de sílex e seixo, un machado puído, un disco lítico, un coio aplanado (posible idoliforme) e un fragmento de prisma, aparentemente cunha incisión.

Mais o interese do grupo de pezas seleccionado, os dous recipientes cerámicos 128a e 128b e a punta de frecha 128c, radica no seu potencial significado de ofrenda fundacional dun monumento ao que pola súa tipoloxía, unha pequeña cista rectangular, se lle ven atribuíndo a función de inhumación individual.

Presentación da Peza do Mes

02/09/2016 | actividades
TITE - copia

O mércores, 14 de setembro, ás 20.00 h. terá lugar a presentación da Peza do mes: “EXPLICACIÓN AOS SALMOS. SÉCULO XVI“, na sala da exposición “Escolma de Escultura” en San Francisco (Ourense).

A explicación correrá a cargo de Justo Carnicero Méndez-Aguirre.

Entrada libre.

Explicación aos Salmos. Século XVI

31/08/2016 | 2016 | peza do mes
Explicaci—n ao Salmos. Peza do mes

A obra que traemos aquí é unha tradución ao latín dos salmos. A encadernación faise en pel marrón e tiña pechaduras, hoxe perdidas. No corte dianteiro porta a anotación manuscrita: TITELMANS IN PS[almos] e no lombo: A/126, que se correspondería co autor, título e número de andel. As medidas son 33 cm de longo, por 21 cm de largo e 5 cm de grosor.

A primeira edición desta obra é do ano 1531, realizouse en Amberes nos talleres de Martino Cesar. A segunda, ésta á que nos referimos é una coedición realizada entre París e Lyon. Na primeira cidade Xoan Roigny sub basilisco e na segunda os irmáns Xoán e Francisco Frelleos, sub scuto coloniensi. Curiosamente, na portada, aparece un taller tipográfico, cos materiais que se usaban para confeccionar un libro e ao fondo, un personaxe lendo unha páxina.

A paxinación vai en folios en numeración romana. O libro fórmano tres volumes; ao comezo inclúese a dedicatoria do autor a Carlos V, firmada en Lovaina, no 1531 e ao final, no colofón o autor remata coa frase: «Bene vala Philochiste lector».

Este libro figura no Boletín de la Comisión de Monumentos en 1906, entre as obras adquiridas xunto a un libro coral dominico, tamén do século XVI e un dicionario en francés.

← entradas máis antigas