fondo bibliográfico

Fondo bibliográfico

Fondo bibliográfico

O fondo bibliográfico que se recolle neste catálogo é basicamente de monografías, aínda que inclúe algunhas pulicacións periódicas e parte da colección da Biblioteca da Comisión de Monumentos, que pouco a pouco iremos incorporando na súa totalidade. As referencias tanto da colección de periódicas, moi rica por número de títulos e pola súa calidade, como de outros fondos que constitúen a nosa biblioteca, poden ser consultados no propio Centro nas bases de datos coas que contamos.

Acceso o fondo bibliográfico