O camiño real de Castela a Santiago por Ourense, base do camiño de peregrinación Vía da Prata

via da prata
  • Autor: Barriocanal López, Yolanda
  • Publica: Grupo Marcelo Macías
  • Año de publicación: 2011
  • Idioma: Galego
  • Páginas: 419
  • ISBN: 978-84-88522-29-0
  • Precio: 20 €