Peche temporal da sala de exposicións Escolma de Escultura

13/03/2020 | xeral

En aplicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, de data 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia da COVID-19, queda suspendida a apertura ao público deste centro.