formularios de solicitude

Os formularios de solicitude deben ser solicitados ó Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense por correo (mapour@xunta.es) ou por teléfono (988788439).

  • OFERTA DE DOAZÓN DE BENS MOBLES Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
  • OFERTA DE VENDA DE BENS MOBLES Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
  • OBTENCIÓN DE IMAXES, REPRODUCIÓNS E COPIAS OU GRAVACIÓN DE FONDOS / ESPAZOS DA COLECCIÓN MUSEÍSTICA DE GALICIA
  • AUTORIZACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE TOMA DE MOSTRAS, ANÁLISE OU INTERVENCIÓN DIRECTA EN FONDOS DA COLECCIÓN MUSEÍSTICA DE GALICIA
  • SAÍDA DE FONDOS DA COLECCIÓN MUSEÍSTICA DE GALICIA PARA EXPOSICIÓNS TEMPORAIS