formularios de solicitude

Os formularios de solicitude deben ser cubertos e remitidos vía e-mail ou correo ordinario o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

  • Solicitude de autorización para a gravación de espazos e pezas de museos

SOLICITUDE de Gravación

  • Solicitude de autorización para a reproducción de fondos de museos de titularidade estatal e xestión transferida a Xunta de Galicia

SOLICITUDE de Reproducción

  • Autorización de saída de bens de titularidade autonómica

AUTORIZACIÓN de Saída

  • Solicitude de préstamo de bens de titularidade autonómica para exposición temporal

SOLICITUDE de Préstamo

  • Solicitude de préstamo de bens de titularidade estatal para exposición temporal

SOLICITUDE de Préstamo