Símbolos xacobeos e imaxes de Santiago. Impresos do barroco compostelán

simbolos_xacobeos
  • Autor: Yolanda Barriocanal López, Xulio Rguez. Glez., Avelino Rguez. Glez.
  • Publica: Grupo Marcelo Macías
  • Ano de publicación: 2021
  • Idioma: Galego
  • Páxinas: 144
  • ISBN: 978 8445353851
  • Prezo: 15 €

Índice

Produción impresa e ilustración 15

Técnicas e gravadores de temas xacobeos 25

Impresos destinados á peregrinación 30

Compostelas, certificados de peregrinación 30

Memoriais das reliquias veneradas na catedral de Santiago 33

Xubileus e anos santos composteláns 34

Sumarios das grazas e indulxencias do hospital real de Santiago 37

O cuestionamento das tradicións xacobeas 41

O Voto de Santiago 41

Polémica arredor do padroado único do Apóstolo Santiago 49

Copadroado de Santa Tareixa 49

Copadroado do arcanxo San Miguel 52

Copadroado de San Xosé 53

A disputa sobre as grazas do Xubileu 53

Sermóns e novenas arredor de Santiago 54

Constitucións sinodais 56

Manuais para confesores e santorais 58

Música relixiosa. Letras de villancicos 59

Décimos e foros 62

Literatura relixiosa 64

Estampas de devoción 65

Ornamentos tipográficos con símbolos xacobeos 66

«Follas de graos» universitarios 68

Bibliografía 73

Catálogo 81