Arqueoloxía do noroeste peninsular en tempos de Nós

Arqueoloxia_Nos_Cuberta - Copia
  • Autor: VV. AA.
  • Publica: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
  • Ano de publicación: 2020
  • Idioma: Galego Varios
  • Páxinas: 150
  • ISBN: 978-84-453-5359-2
  • Prezo: 15 €

Índice

Prólogo 11

Xulio Rodríguez González

Avelino Rodríguez González

Nós e a Prehistoria de Galicia: entre o Paleolítico e a Idade do Bronce 19

José María Eguileta Franco

A Xeración Nós, con Cuevillas á fronte, iniciou o coñecemento científico da cultura castrexa 43

Francisco Calo Lourido

No centenario da Xeración NósFlorentino López Cuevillas e a investigación sobre a ourivaría prehistórica do noroeste peninsular 55

Bieito Pérez Outeiriño

Don Florentino López-Alonso Cuevillas colaborador sobre o mundo romano na revista Nós 77

Francisco Fariña Busto

López Cuevillas, etnógrafo 85

Xosé C. Sierra Rodríguez

A arqueologia no Norte de Portugal e a sua relação com a «Xeración Nos» (1920-1940) 103

Teresa Soeiro

A arqueoloxía na Coruña: cara aos tempos de Nós  119

José María Bello Diéguez

Sobre a arqueoloxía lucense nos tempos de Nós 137

Felipe Arias Vilas

A arqueoloxía na provincia de Pontevedra nos tempos de Nós 143

Antonio de la Peña Santos