Placa de cinto tardorromano

maio 2000 | peza do mes | Xulio Rodríguez González
pm_2000_05