O recordo das xoias

setembro 2012 | peza do mes | Belén Lorenzo Rumbao
PARADA JUSTEL8

Esta obra é unha das pezas senlleiras da colección de Belas Artes do Museo e un dos cadros máis coñecidos, reproducidos e aprezados no conxunto da produción do seu autor, o pintor ourensán e membro da Xeración Doente, Ramón Parada Justel (1871-1902).