Mosaico romano. Parada de Outeiro

decembro 2003 | peza do mes | Xulio Rodríguez González
pm_2003_12