Imposición da casula a San Ildefonso

febreiro 2010 | peza do mes | María del Pilar Núñez Sánchez
pm_2010_02