Fragmento do paramento de peche do coro medieval da Catedral de Ourense

setembro 2009 | peza do mes | Belén Lorenzo Rumbao
pm_2009_09