Fotografía: Cruz de Montealegre

novembro 2017 | peza do mes | Vicente Rodríguez Gracia
Fotograf’a Cruz de Montealegre. Ourense

A peza de novembro é o positivo (dun negativo de 35 mm) dunha vista da Cruz de Montealegre tomada por D. Xoaquín Lorenzo Fernández «Xocas» na década dos 50 do pasado século, posiblemente nunha excursión ao lugar compartida con Failde, Fariña, Tanco, López Cid e outros.