Estatua-Menhir de Vilar de Santos

setembro 2002 | peza do mes | Francisco Fariña Busto
pm_2002_09