“Escaparate” coas imaxes de San Xoaquín e Santa Ana

abril 2012 | peza do mes | Ana María Veiga Romero
2012_04_p