Cruz procesional

outubro 2002 | peza do mes | Belén Lorenzo Rumbao
pm_2002_10