Cristo gótico de Allariz

xaneiro 2008 | peza do mes | Oscar Montero Feijoo
pm_2008_01