Caricatura de Risco por Castelao

xaneiro 2005 | peza do mes | María del Pilar Núñez Sánchez
pm_2005_01