Exposición: Documento estético. Fotografías de Ourense do Marqués de Santa María del Villar

02/12/2016 | exposicións
Documento estŽtico

O Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense ofrece unha mostra sobre Diego Quiroga Losada, Marqués de Santa María del Villar (1880 – 1976), fotógrafo de orixinal personalidade, cunha profunda preocupación pola protección e defensa do patrimonio cultural. Cun estilo moi recoñecible no que a súa fotografía busca captar a beleza da imaxe retratada sen máis intervención do fotógrafo que a escolla do momento adecuado de luz, o Marqués de Santa María del Villar é distinguido como o máximo representante da coñecida como fotografía turística, labor que desenvolveu profusamente na prensa de maior tirada, mentres que colaboraba con calquera institución que favorecese o coñecemento das riquezas culturais, naturais e artísticas do país.

Recorreu toda a xeografía española formando un grande arquivo, a pesar da perda dunha parte importante da colección reunida antes de 1936. Moitas das súas fotografías tiñan como obxecto o norte peninsular polo que tiña especial predilección, e por suposto Galicia, terra dos seus ascendentes, á que estivo moi vinculado.

Acostumaba a acompañar con textos as imaxes que publicaba, amenos pero ben documentados, e en ocasións tamén reivindicativos pola desprotección na que se encontraban eses lugares ou monumentos.

No ano 1959 o Marqués de Santa María del Villar realizou unha viaxe pola provincia de Ourense coa finalidade de promover os seus valores patrimoniais. Gran parte da colección de positivos orixinais realizados nesa xeira consérvase no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, o que permite, a través desta escolma, propor un recorrido por algunhas das paisaxes culturais da provincia, a través da mirada do Marqués de Santa María del Villar.

 

Do 2 de decembro de 2016 ao 19 de febreiro de 2017

Sala de exposicións Afundación. Praza Maior, 4, Ourense.

Horario

de luns a venres das 17.30 ás 20.30 h

sábados, domingos e festivos das 12.00 ás 14.00 h e das 17.30 ás 20.30 h

Na procura do pasado. Orixe e desenvolvemento da arqueoloxía en Ourense

PROCURA

Cerámica marmorata. Castromao

02/12/2016 | 2016 | peza do mes
Fotograf’a cer‡mica marmorata de Castromao

Cunca de terra sigillata marmorata da forma Drag. 29, con bordo aberto e carena ben marcada. O bordo está conformado externamente por tres elementos: labio e moldura decorada con rodiña, con acanaladuras, e moldura tamén decorada con rodiña, levando tamén internamente unha acanaladura. Segue unha ringleira de perlas, ben marcadas, dando paso a unha decoración disposta en dous frisos: no superior presenta unha sucesión de grilandas compostas por tallos e rematadas por motivos florais, nun dos lados, e no inferior, óvalos de cabeza semicircular e nervios no perímetro externo. Ambos os dous frisos están separados por unha moldura decorada con rodiña, franqueada por liñas de perlas. Pasta de cor rosada e acabamento característico da marmorata, que é unha variedade de terra sigillata sudgálica, que recibe ese nome por presentar un aspecto externo de cor amarela con vetas, recordando a textura do mármore.

Desde o momento en que se empezou a utilizar a cerámica, no neolítico, coñécense técnicas de reparación destes vasos, por tratarse dun material fráxil, de fácil fractura. Esta peza presenta quince buratiños con restos de lañas de bronce.

Foi descuberta no xacemento de Castromao, na campaña de 2007, dirixida por Luís Orero Grandal.

Exposición: Na procura do pasado. Orixe e desenvolvemento da arqueoloxía en Ourense

30/11/2016 | exposicións
Na procura do pasado

O Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense e a súa historia como institución están intimamente ligados á investigación arqueolóxica desenvolvida ao longo dos anos na provincia de Ourense.

Responsables desta simbiose, entre outros, foron os membros da Comisión Provincial de Monumentos de Ourense que, co seu traballo e dedicación, conseguiron crear o museo ao tempo que impulsaron a actividade arqueolóxica na provincia.

Así, esta exposición pretende dar unha visión dos actores principais que impulsaron a práctica da arqueoloxía desde finais do século XIX ata os anos 70 do século XX. Destacan as figuras da talla de Marcelo Macías, Arturo Vázquez Nuñez, Manuel Díez Sanjurjo, Florentino López Cuevillas, Xaquín Lorenzo Fernández, Xesús Ferro Couselo, Xesús Taboada Chivite, Conde Valvis, Rubén García Álvarez, Manuel Chamoso Lamas ou Laureano Prieto, entre outros.

A exposición consta de fotografías destes persoeiros e de pezas arqueolóxicas directamente relacionadas coa súa actividade como o Guerreiro de Armeá, o Sedente de Xinzo, xoias de Regodeigón, a Tabula de Castromao ou o Mosaico da Cigarrosa.

 

Do 30 de novembro de 2016 ao 19 de febreiro de 2017

Sala de exposicións Afundación. Praza Maior, 4, Ourense.

Horario

de luns a venres das 17.30 ás 20.30 h

sábados, domingos e festivos das 12.00 ás 14.00 h e das 17.30 ás 20.30 h

La actividad escultórica en Ourense. Del Renacimiento al Barrroco

La actividad escult—rica en Ourense del Renacimiento al Barroco

Ao longo de 600 páxinas, desde a documentación de arquivo e a valoración da obra conservada, o libro afronta o estudio desta rica parcela artística do noso Patrimonio Cultural, desde os comezos do século XVI ata as primeiras décadas do XVII, facendo a súa sistematización desde unha perspectiva de conxunto, coa agrupación dos artistas e a catalogación da súa produción.

← entradas máis antigas entradas máis recentes →