Exposición: “Voando o pasado. Fotografía aérea e arqueoloxía en Galicia” no Arquivo Histórico Provincial de Lugo

16/04/2018 | destacado | exposicións
[cat‡logo de exposici—n] Voando o pasado. Fotograf’a aŽrea e arq

A fotografía aérea aplicada á investigación do patrimonio arqueolóxico ademais de ofrecer imaxes vistosas e mesmo espectaculares dos xacementos é, por riba de todo, unha ferramenta de traballo que detecta as anomalías na superficie da terra derivadas da presenza do home. Son as trazas ou indicios –de microrrelevos, de crecemento diferencial da vexetación, de humidade…- que correctamente descifradas, como se dun código secreto se tratase, fan visibles elementos ocultos do solo e/ou subsolo, axudando así a identificar, estudar e protexer os diferentes bens que conforman a memoria material do noso pasado.

A exposición, nucleada por imaxes aéreas oblicuas a baixa altura obtidas polo fotógrafo Gerardo Gil, por encargo da Sección de Arqueoloxía do Instituto “Padre Sarmiento” de Estudos Galegos (IPSEG), a comezos da década dos noventa do século pasado, aparece ademais complementada por datos relativos aos pioneiros da imaxe aérea en Galicia, xa desde comezos do século XX -a chegada dos globos aerostáticos e dos primeiros aeroplanos ao ceo galego-. A experiencia do IPSEG, que foi pioneira en Galicia, non tivo, non obstante nin a continuidade nin o recoñecemento que debera ter merecido, pese a ser hoxe xa unha parte máis da historia da arqueoloxía galega en canto experiencia metodolóxica singular.

Estruturada en base a oito grupos temáticos, o núcleo da exposición aborda desde aqueles xacementos que se corresponden coa paisaxe monumental castrexa ata os relacionados co encastelamento medieval, para logo ofrecer algunhas visións en positivo e en negativo dalgúns xacementos, conxugando ademais a imaxe oblicua baixa da década dos noventa con imaxes aéreas verticais máis antigas e de tipo fotogramétrico. Finalmente, remata cos traballos de fotointerpretación levados a cabo na Cidade de San Cibrao de Las durante os anos 1991 e 1992, tendo en conta que a fotointerpretación debe ser o obxectivo final da arqueoloxía aérea.

Do 18 de abril ao 15 de xuño de 2018 no Arquivo Histórico Provincial de Lugo

Presentación da Peza do mes

09/04/2018 | actividades
Fotografía de un fragmento de Sigillata sudgálica decorada

O mércores 11 de abril ás 20.00 h terá lugar a presentación da Peza do mes de abril de 2018:SIGILLATA SUDGÁLICA DECORADA. CONXUNTO ARQUEOLÓXICO-NATURAL DE SANTOMÉ” na sala da exposición “Escolma de Escultura” en San Francisco (Ourense).

A explicación correrá a cargo de Tomás Vega Avelaira.

Entrada libre.

Sigillata sudgálica decorada. Conxunto arqueolóxico-natural de Santomé

02/04/2018 | 2018 | peza do mes
Fotograf’a de un fragmento de Sigillata sudg‡lica decorada

O achado deste fragmento de terra sigillata sudgálica produciuse na campaña arqueolóxica de 1988, dirixida por Xulio Rodríguez González, e corresponde á etapa alto-imperial dun poboado galaicorromano que coincide parcialmente no tempo coa ocupación do castro o dito poboado xorde grosso modo a mediados do século I d. C. e abandónase a mediados do século II d. C.

A peza corresponde a un fragmento de cunca que posúe a cor vermella brillante característica das producións sudgálicas, conseguida polo seu engobe «sinterizado», e conserva unha altura de 8,5 cm, unha largura máxima de 5,4 cm e un grosor de 0,5 cm. Dende o punto de vista formal, seguindo a tipoloxía de H. Dragendoff, correspóndese co número 30 (TSG Drag. 30) e polas súas características pódese determinar que procede do obradoiro de La Graufesenque.

Esta peza posúe unha decoración realizada a molde. Aínda que non se dispoña da cunca completa, pódese deducir que a escena principal elaborouse desenvolvendo un friso cunha ornamentación compartimentada («estilo de metopas») e constaría de varias imaxes mostrando loitas de gladiadores separadas por liñas perladas. Entre o bordo e a parte superior do friso apréciase a característica decoración consistente nunha cenefa de ovas e, por debaixo, unha serie de círculos concéntricos. A escena de loita representada correspóndese co enfrontamento de dous tipos de gladiadores. No lado esquerdo, figura un murmillo, que vai armado cun casco cristado (cassis), un escudo rectangular grande (scutum), unha greba metálica na súa perna esquerda (ocrea) e unha espada curta e recta (gladius). Á dereita, identificase a un tracio (thraex), con casco, un escudo rectangular pequeno (parmula), unha greba en cada perna, unha espada curta e curva (sica) e unha protección no antebrazo (manica). Ambos loitadores presentan o seu torso espido e visten un sinxelo taparrabos (subligaculum) suxeitado cun cinto (balteus). Aos pés dos combatentes distínguese un cánido correndo cara á dereita.

Presentación da Peza do mes

13/03/2018 | actividades
Retablo Rococ—. Alongos, ToŽn. Ourese

O mércores 14 de marzo ás 20.00 h terá lugar a presentación da Peza do mes de marzo de 2018: “VIRXE DO CARME. RETABLO DE ALONGOS” na sala da exposición “Escolma de Escultura” en San Francisco (Ourense).

A explicación correrá a cargo de Belén Lorenzo Rumbao.

Entrada libre.

Fóra dos Museos

12/03/2018 | actividades
FDM01-convite-180306

“Fóra dos museos” traza un percorrido singular para que visitantes e público en xeral poidan, dunha banda, gozar de preto de seis pezas únicas provintes de museos e coleccións privadas, e doutra, reflexionar sobre o papel destas institucións en Galicia. Partindo dunha escolla de seis pezas que se irán exhibindo, a partir do 13 de marzo ás 20:00, durante oito meses, achegarémonos á súa orixe e problemáticas, e preguntarémonos que tipo de obxectos custodian.

“Fóra dos museos” é unha actividade da Librería NUMAX comisariada pola investigadora Sabela L. Pato que se centra nos museos galegos. A partir dunha escolma de seis pezas interrógase sobre a súa orixe, as súas problemáticas e sobre o tipo de obxectos que custodian e exhiben. Que repertorios caracterizan o sistema museal galego? Por que outros carecen de presencia? Que acontece, por exemplo, coa arte do exilio e cos testemuños materiais da represión franquista? E historicamente, en que modo contribuíron os museos á formación do sistema cultural galego? Na súa actual configuración: a que horizontes responde?

As seis pezas escollidas, e que se irán desvelando aos poucos, amosaranse sucesivamente no espazo da Libraría NUMAX ao longo de 8 meses durante unhas 5 semanas cada unha. Foron escollidas en base á súa relación co sistema museográfico galego. E para que isto teña sentido, o inicio da exhibición acompañarase dunha conversa en NUMAX con traballadores e traballadoras dos museos. Porque tamén conversar, debatir e difundir as problemáticas asociadas ao sistema museal galego é unha das claves deste proxecto. (more…)

← entradas máis antigas entradas máis recentes →