Pote fundacional. Monte do Señoriño. Armea

04/01/2021 | 2021 | peza do mes
Pote fundacional

O xacemento galaico-romano do Monte do Señoriño está situado na parroquia de Santa Mariña de Augas Santas, concretamente no lugar de Armea, concello de Allariz.

A riqueza e variedade dos materiais documentados pon de manifesto a relevancia deste enclave, que sen dúbida debeu xogar un importante papel nas vías de comunicación e comercio no cambio de Era. Moi reveladora e singular é esta peza que presentamos. Trátase dunha ola de cerámica común romana estudada e interpretada polo seu descubridor, Adolfo Fernández, como «pote fundacional». A peza, exhumada durante a campaña do 2012, apareceu sobre un depósito de terra amarelenta, na nivelación dunha estancia, baixo o pavimento. Segundo o arqueólogo director das escavacións, a peza estaría colocada alí intencionadamente como posible contedor dun depósito fundacional.

Esta hipótese viuse corroborada pouco tempo despois, ao ser realizada unha minuciosa microescavación do pote e da terra que contiña por parte da restauradora Marta Lago Cerviño, no laboratorio da Universidade de Vigo. No transcurso dela apareceu un arame de ouro e unha boliña depositados sobre a terra. Trátase dunha xoia de ourivería realizada nun fío de ouro do tamaño dun cabelo. Semella un pequeno enganche moi delicado do que penduraría unha boliña de ouro e formaría, xunto con outros elementos, un pendente semellante aos brincos de nós de correr portugueses. Ademais deste singular e inesperado achado, foron sacados á luz unha pequenísima bóla dun material aínda por determinar, tal vez pasta vítrea, e numerosas láminas resinosas, que aparecen espalladas por todo o xacemento.

Bo Nadal

24/12/2020 | xeral
portal_mapour

Arqueoloxía do noroeste peninsular en tempos de Nós

23/12/2020 | xeral
Cuberta_mockup03A

Neste libro que presentamos, Arqueoloxía do noroeste peninsular en tempos de Nós, recóllense as achegas de diferentes especialistas sobre o traballo realizado polos propios integrantes do grupo Nós e do Seminario de Estudos Galegos ao que pertencían e enriqueceron co seu traballo, así como a actividade arqueolóxica que se estaba levando a cabo por outros persoeiros que non pertencían a estes cenáculos pero que estaban desenvolvendo a súa actividade arqueolóxica nesta época no noroeste peninsular.

Os diferentes artigos que o conforman, están organizados de tal xeito que en primeiro lugar aparecen os referidos ás diferentes etapas culturais e aspectos concretos da cultura material, para posteriormente analizar a actividade arqueolóxica nas diferentes provincias, sen esquecer o norte de Portugal e a súa estreita relación coa Xeración Nós.

En síntese, todos os artigos resaltan que o traballo realizado polos membros desta Xeración e do Seminario de Estudos Galegos, con Cuevillas á cabeza supuxo:

  • A renovación da arqueoloxía en Galicia, incardinada nas correntes metodolóxicas e historiográficas do que estaba acontecendo no resto de Europa.
  • A sistematización deste amplo período cultural. Sentando as bases para estudos posteriores.
  • A mirada integradora que tiñan da cultura, tanto polo traballo desenvolvido nas xeiras, como pola visión etnoantropolóxica que asoma nos traballos arqueolóxicos.

En resumo, o conxunto de achegas que integran este volume constitúe un importante corpus que permite ampliar a mirada sobre a investigación arqueolóxica producida en Galicia nestas décadas, os métodos utilizados e os avances que se conseguiron no coñecemento do noso pasado, necesario para entender o presente e imaxinar un futuro máis prometedor.

Presentación do libro Arqueoloxía do noroeste peninsular en tempos de Nós

22/12/2020 | actividades | destacado
Presentación Arqueoloxía Nos 2

Presentación do libro: ARQUEOLOXÍA DO NOROESTE PENINSULAR EN TEMPOS DE NÓS editado polo Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Interviñeron Gabriel Alén Castro, Delegado Territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Anxo Lorenzo Suárez, Secretario Xeral de Cultura e Xulio Rodríguez González, director do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

Máis información ou solicitar libro

Arqueoloxía do noroeste peninsular en tempos de Nós

Arqueoloxia_Nos_Cuberta - Copia
← entradas máis antigas entradas máis recentes →