sala fondos pétreos

Para cubrir o baleiro expositivo con motivo das obras de rehabilitación da sede principal do Museo, ademais da sala Escolma de escultura, o Museo abriu na sala de exposicións do Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa Lansbrica de San Cibrao de Las, unha mostra a modo de almacén visitable titulada Fondos pétreos, composta por pezas correspondentes á última fase do traslado dos fondos arqueolóxicos e artísticos, fundamentalmente pétreas e maioritariamente de gran formato.

Trátase dunha exposición de temática variada na que está presente a pegada do Imperio Romano, ben mediante a relixiosidade na Civitas Auriensis, ben mediante o culto ao emperador ao través dun instrumento de propaganda tan eficaz como eran os miliarios. O cristianismo desde a Tardoantigüidade ata a Idade Moderna, móstrase baixo a forma de sepulturas de luxo para a eternidade. Finalmente, cun numero menor de pezas, trátanse outros tres temas: a arquitectura renacentista na cidade de Ourense, algúns aspectos relativos á auga e á hixiene no Ourense moderno e contemporáneo e as reformas que se levan a cabo no antigo Pazo do bispo de Ourense.

Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa

Horario de apertura: De martes a domingo, de 10.00h a 15.00h