Epistolario. Cuevillas e os seus contemporáneos

Cuberta_Epistolario_Cuevillas
  • Autor: Avelino Rodríguez González e Xulio Rodríguez González
  • Publica: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
  • Año de publicación: 2020
  • Idioma: Galego Español Varios
  • Páginas: 608
  • ISBN: 978-84-453-5344-8
  • Precio: 20 €

Índice

Esbozo biográfico……………………………………………………………………………………………………….. 19 Introdución…………………………………………………………………………………………………….. 27 Epistolario…………………………………………………………………………………………………………… 59 Adolf Schulten…………………………………………………………………………………………………… 61 Afonso do Paço…………………………………………………………………………………………………. 74 Alberto Vieira Braga………………………………………………………………………………………….. 75 Alexandre Bóveda…………………………………………………………………………………………….. 76 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao…………………………………………………………………… 77 Alfredo Álvarez………………………………………………………………………………………………….. 78 Álvaro de las Casas…………………………………………………………………………………………… 79 Ánxel R. Cerdeiriña…………………………………………………………………………………………… 80 Antón Taboada Roca…………………………………………………………………………………………. 80 Antonio do Campo…………………………………………………………………………………………….. 81 Antonio García Bellido………………………………………………………………………………………. 82 Antonio Fraguas Fraguas………………………………………………………………………………….. 85 Atanasio López……………………………………………………………………………………………….. 107 Augusto de las Casas……………………………………………………………………………………… 108 Cesáreo Saco…………………………………………………………………………………………………. 109 Emilio R. de Marta…………………………………………………………………………………………… 110 Eduardo Blanco Amor…………………………………………………………………………………….. 111 Eugenio Jalhay……………………………………………………………………………………………….. 112 Felipe Cordero Carrete……………………………………………………………………………………. 113 Fermín Bouza-Brey…………………………………………………………………………………………. 115 Francisco Lamas – Vicente Barros…………………………………………………………………… 138 Georg Leisner…………………………………………………………………………………………………. 139 Henri Breuil…………………………………………………………………………………………………….. 143 Herberto Blanco……………………………………………………………………………………………… 145 Irmandade Nazonalista Galega de Viveiro………………………………………………………. 146 Isobel Munro…………………………………………………………………………………………………… 147 Jesús Carballo………………………………………………………………………………………………… 148 José María Calviño Mariño……………………………………………………………………………… 149 José María Luengo…………………………………………………………………………………………. 149 Juan López Suárez…………………………………………………………………………………………. 156 Julio Martínez Santa-Olalla……………………………………………………………………………… 162 Laureano Prieto Rodríguez……………………………………………………………………………… 174 Lois Tobío……………………………………………………………………………………………………….. 177 Luis Iglesias Iglesias……………………………………………………………………………………….. 179 Luis Monteagudo…………………………………………………………………………………………….. 181 Luis Pericot…………………………………………………………………………………………………….. 183 Manuel Chamoso Lamas………………………………………………………………………………… 191 Manuel Fernández Costas………………………………………………………………………………. 193 Sousa d’Oliveira……………………………………………………………………………………………… 194 Manuel Vázquez Seijas…………………………………………………………………………………… 195 Marcelo Macías………………………………………………………………………………………………. 197 Mario Cardoso………………………………………………………………………………………………… 198 Pere Bosch Gimpera……………………………………………………………………………………….. 201 Perfecto Figueroa……………………………………………………………………………………………. 202 Ramón Martínez López…………………………………………………………………………………… 203 Ramón Villar Ponte…………………………………………………………………………………………. 205 Rubén García Álvarez………………………………………………………………………………………. 206  Rui de Serpa Pinto………………………………………………………………………………………….. 207 Salvador Cabeza de León……………………………………………………………………………….. 217 Santos Junior………………………………………………………………………………………………….. 219 Saulo Quereizaeta………………………………………………………………………………………….. 320 Sebastián González García Paz……………………………………………………………………… 321 Seminario de Estudos Galegos……………………………………………………………………….. 322 Vicente Risco………………………………………………………………………………………………….. 324 Xesús Taboada Chivite……………………………………………………………………………………. 325 Xosé Filgueira Valverde………………………………………………………………………………….. 387 Xosé Núñez Búa……………………………………………………………………………………………… 487 Xosé Otero Espasandín………………………………………………………………………………….. 488 Xosé Ramón Fernández Oxea, Ben-Cho-Shey……………………………………………….. 489 Autores………………………………………………………………………………………………………….. 597 Prestadores………………………………………………………………………………………………………… 601