Comisión de Monumentos Históricos e Artísticos de Ourense, 1844-1967. Aproximación Histórica

anexo33
  • Autor: Francisco Fariña Busto
  • Publica: Grupo Marcelo Macías
  • Año de publicación: 2013
  • Idioma: Galego
  • Páginas: 401
  • ISBN: 978-84-88522-30-6
  • Precio: 12 €