Análise temática e significación histórica do ‘Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histó

publi_068
  • Autor: Martínez-Risco Daviña, Luís
  • Publica: Grupo Marcelo Macías
  • Año de publicación: 1988
  • Idioma: Galego
  • Páginas: 134
  • ISBN: 84-88522-07-X
  • Precio: 6,00 €