acceso ao catálogo

ceres

Sistema cer.es

Este buscador permítelle o acceso aos fondos catalogados en Domus (Sistema Integrado de Documentación e Xestión Museográfica) desenvolvido polo Ministerio de Cultura e implantado nos Museos de Galicia polo Ministerio de Cultura e a Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia para facilitar o acceso da cidadanía ao patrimonio galego.

Domus é una aplicación informática para o catálogo e xestión dos bens culturais custodiados polos museos. A información do catálogo e imaxes dixitais das coleccións do museo amósanse ao público a través desta páxina web, e forman parte da Red Digital de Colecciones de Museos de España (cer.es)

Acceso a CER.ES

Neste enlace poderá consultar os fondos do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense actualmente dispoñibles en cer.es.

Se clica no botón de Búsqueda general accede ao Catálogo completo da Red Digital de Colecciones de Museos de España en cer.es.