Presentación da Peza do mes

08/10/2019 | actividades | destacado
fusaiolas__

O mércores 9 de outubro ás 20.00 h terá lugar a presentación da Peza do Mes de outubro de 2019: “FUSAIOLAS. CASTRO DE SAN CIBRAO DE LAS” na sala da exposición “Escolma de Escultura” en San Francisco (Ourense).

A explicación correrá a cargo de Vicente Rodríguez Gracia.

Entrada libre.

Fusaiolas. Castro de San Cibrao de Las

30/09/2019 | 2019 | peza do mes
Fusaiolas. Casto de San Cibrao de Las

As fusaiolas son pezas de diferentes materiais, de forma máis ou menos circular, aplanadas e cunha perforación central. Están claramente unidas á industria téxtil prehistórica, protohistórica e histórica. A abundancia de fusaiolas indica abundancia da actividade de fiar. Usábanse na parte inferior do fuso, para obter co seu peso unha rotación regular na fía manual. Así a función da peza era equilibrar o fuso (péndulo), manter a velocidade de rotación e soster o fiado.

A decoración é moi variada -puntos, incisións, círculos concéntricos, raios, estrelas…- e sempre ou case sempre se sitúa no anverso ou cara superior (por ser a parte visible).

As dúas pezas que nos ocupan proceden do castro de San Cibrao de Las e foron exhumadas na escavación de 2003. Son dúas pezas modeladas en arxila e están decoradas.

Presentación da Peza do mes

09/09/2019 | actividades
CE005219_5

O mércores 11 de setembro ás 20.00 h terá lugar a presentación da Peza do Mes de setembro de 2019: “VASO CILÍNDRICO. CASTRO DE SAN CIBRAO DE LAS” na sala da exposición “Escolma de Escultura” en San Francisco (Ourense).

A explicación correrá a cargo de Alba Antía Rodríguez Nóvoa.

Entrada libre.

Vaso cilíndrico. Castro de San Cibrao de Las

30/08/2019 | 2019 | peza do mes
Vaso cil’ndrico. Casto de San Cibrao de Las

O vaso cilíndrico que presentamos foi recuperado no xacemento de San Cibrao de Las, na campaña de escavación de 1982 dirixida por Bieito Pérez Outeiriño. Ten un tamaño medio, dunha forma lixeiramente troncocónica e cóncava. Isto débese a que o diámetro do bordo (20 cm aproximadamente) é algo maior que o da base (17 cm). O labio é exvasado, facetado cara ao interior, e non se diferencia do corpo polo exterior. Conserva unha asa de sección cilíndrica colocada a media altura, pero é probable que tivese unha segunda no lado oposto. O fondo, como é habitual nas pezas deste tipo, é plano. O acabado exterior é un alisado suave, especialmente na parte inferior, onde se aprecian as pegadas dos rolos de arxila que conforman o vaso. O esquema decorativo é o habitual dos vasos cilíndricos, con 3 grupos de bandas horizontais incisas que se dispoñen en grupos de 3, e un último grupo de 2 na parte inferior.

Segundo os contextos estudados onde se teñen localizado vasos cilíndricos, a presenza de terra sigillata itálica indica que son unha forma do cambio de era. Nos casos de xacementos como Laias ou, sobre todo, San Cibrao de Las, a forma continúa aparecendo en contextos do século I avanzado, ao atoparse algúns individuos en contextos con terra sigillata gálica ou hispánica. Tería, pois unhaperduración maior que en xacementos como Castromao ou Armea, onde non aparece en contextos desta cronoloxía.

Conxunto arqueolóxico-natural de Santomé

01/08/2019 | xeral
2019_08

Despois de intensas campañas de escavacións realizadas nas décadas dos oitenta e noventa, e conscientes dos valores patrimoniais que encerra o xacemento, a partir do ano 2000, por medio de proxectos de posta en valor sociocultural, empréndense toda unha serie de accións tendentes a facelo accesible ao público tanto desde o punto de vista físico como para o consumo sociocultural e apreciación dos valores arqueolóxicos e naturais.

As diferentes intervencións encamiñadas a rendibilidade sociocultural concretáronse tanto en actuacións de musealización in situ, por medio da creación de rutas, paneis informativos, punto de información, como na publicación de material divulgativo, guías, folletos, vídeos, etc. Pois ben con esta exposición, pretendemos dar un novo impulso que axude ao mellor coñecemento e comprensión deste importante enclave para entender a romanización do NW Peninsular.

A mostra, cun discurso atractivo e cercano, estruturase en diversos apartados de carácter temático, nos que por medio dos restos materiais recuperados nas escavacións, ilústranse os diferentes aspectos da vida cotiá, ao tempo que permite ao visitante contemplar a beleza e interese das pezas exhibidas, que dan idea dos importantes vínculos e conexións que Santomé mantén con outros territorios ao logo dun período tan dilatado de tempo de cinco séculos.

← entradas máis antigas